Od 1. rujna 2020. godine započeo je prvi Erasmus+ projekt kojim koordinira naša škola koja je i prijavitelj te idejni začetnik.

Partneri u projektu su:

  • İskenderun Namık Kemal Ortaokulu, Hatay, Turska
  • Associazione Culturale Communia, Ancona, Italija
  • Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio kraštas, Panevezys, Litva
  • Alternative Learning Programme, Paola, Malta
  • Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu, Konya, Turska
  • Colegiul National Dragos Voda,  Suceava, Rumunjska
  • Žilinská univerzita v Žiline, Zilina, Slovačka

Kroz projekt će se usvajati znanja o pravilnim reagiranjima u slučaju izvanrednih situacija te će se izraditi kurikul za novi fakultativni predmet, Priručnik, otvoreni obrazovni sadržaji i nastavni materijali.

Zašto ovaj projekt?

Radeći kao stručnjaci s djecom s intelektualnim teškoćama srednjoškolske dobi,  zaključili smo da im jako nedostaje znanje i vještine za snalaženje u opasnim situacijama i preživljavanje u prirodnim katastrofama. Čak i redovita populacija učenika srednje škole nema vještina u suočavanju s opasnim situacijama, a naši učenici s posebnim potrebama mnogo su ranjivija skupina. Dok su djeca bez poteškoća učila neke vještine za suočavanje s opasnim situacijama, odgoj naših učenika u ranoj se dobi fokusirao na učenje osnovnih životnih vještina – hodanje, govor, hranjenje, fine motoričke sposobnosti, vještine socijalizacije itd., koje zdrava djeca spontano usvajaju. Stoga je adekvatno ponašanje u opasnim situacijama, situacijama prirodnih nepogoda i katastrofa za njih gotovo nepoznat pojam. Tijekom formalnog obrazovanja djece s invaliditetom, fokus je bio stavljen na usvajanje školskog gradiva, istovremeno zanemarujući praktične vještine potrebne za preživljavanje u izvanrednim uvjetima. U osnovi, djeca s posebnim potrebama su zakinuta za vježbanje preživljavanja zbog nedostatka vremena i mogućnosti, što rezultira nedostatkom vještina suočavanja sa situacijama prirodnih katastrofa, zemljotresa, poplava, požara, ekstremnih temperatura, terorističkih napada ili izvanrednih situacija koje bismo svi mogli doživjeti, poput prometne nesreće , biti izgubljeni u prirodi, ugrizi zmija i insekata, susreti s divljinom i čak ozljedama, lomom kostiju, gušenjem, utapanjem itd., Nošenje sa svime time za njih je nažalost nepoznat pojam. Kako bi svatko od nas mogao doživjeti takvu situaciju, važno je pripremiti mlade ljude za suočavanje s takvim situacijama i suočavanje s posljedicama.

Ciljevi projekta su:

1. Uspostavljanje snažne suradnje sa partnerskim organizacijama i školama iz područja u opasnosti od različitih prirodnih nepogoda, posebno s onima koje provode edukacije za učenike s ciljem razvijanja vještina snalaženja u izvanrednim situacijama, radi razmjene iskustva i znanja na tu temu.

2. Izrada popisa potencijalno opasnih situacija i potrebnih znanja i vještina za snalaženje u tim situacijama te izdavanje kratkih brošura i edukativnih letaka s uputama za snalaženje i ponašanje u izvanrednim situacijama

3. Izrada kurikula za novi fakultativni nastavni predmet ”Snalaženje u izvanrednim situacijama” koji bi se u nastavku provodio sa učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola za učenike u redovnim školama i školama za učenike s posebnim potrebama.

4. Osposobiti po 5 nastavnika iz partnerskih škola za vođenje edukacije o vještinama snalaženja u izvanrednim situacijama, odnosno fakultativnog predmeta za koji će se izraditi kurikul. Nastavnici će posjedovati Europass mobility dokument kao dokaz da su prošli edukaciju.

5. izraditi priručnik za fakultativni predmet ”Vještine snalaženja u izvanrednim situacijama”

6. Izraditi otvorene obrazovne sadržaje (video i slikovne upute, prezentacije, kvizove i sl.) interaktivno povezane s Priručnikom, a koji će biti prilagođeni i za upotrebu učenicima s posebnim potrebama

7. Izraditi nastavne materijale za vođenje fakultativnog predmeta ”Vještine snalaženja u izvanrednim situacijama”, posebno prilagođene i za učenike s posebnim potrebama

8. Web stranica projekta na kojoj će u vidu otvorenih obrazovnih sadržaja biti dostupni svi rezultati projekta, uključujući Priručnik, popratne interaktivne materijale povezane s priručnikom, nastavni materijali za provedbu programa, prijedlog kurikula nastavnog fakultativnog predmeta, a web stranica će biti aktivna minimalno 5 godina nakon završetka projekta

9. Provesti snažne diseminacijske aktivnosti u svim zemljama projektnih partnera, na mrežnim stranicama partnerskih ustanova, na društvenim mrežama, e-Twinning platformi, Erasmus+Project Results i ostalim dostupnim medijima

10. Izrada prijenosnih memorija sa svim rezultatima projekta koji će se dijeliti na završnim konferencijama projekta u kojima će se prezentirati svi intelektualni rezultati