Stručna praksa organizirana je ovisno o zanimanju učenika. Jedan dio učenika uključuje se na stručnu praksu kod privatnih poslodavaca, u obrtničke radionice, srednje strukovne škole, učeničke i umirovljeničke domove, a učenici u zanimanju pomoćni knjigoveža, pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni konobar stručnu praksu imaju u školskoj knjigovežnici.

U školi je velika važnost pridana praćenju napredovanja učenika na stručnoj praksi. Svakom učeniku dodijeljen je profesor-pratitelj koji redovito obilazi učenika na mjestu stručne prakse, prati njegov napredak, surađuje s radnim instruktorom i pravodobnim i učinkovitim djelovanjem omogućava razvoj i usvajanje radnih vještina bitnih za rad u zanimanju, kao i socijalizaciju na radnom mjestu u budućnosti.

Upute o stručnoj praksi za roditelje i učenike:

Poštovani roditelji,
Stručna praksa učenika izvodi se u prostorijama naše škole za učenike koji izučavaju zanimanje pomoćni knjigoveža (školska knjigovežnica), pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni konobar (ugostiteljski praktikum), dok su ostali učenici uključeni na praksu u :

 • Školi za modu i dizajn
 • Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Učeničke domove
 • Dječje vrtiće
 • Restorane
 • Obrtničke radionice…

Praksa se prvenstveno i najvećim dijelom odvija u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji, a iznimno i po isključivom odobrenju ravnateljice u drugim obližnjim županijama.

PRONALAŽENJE MJESTA STRUČNE PRAKSE I POTPISIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU STRUČNE PRAKSE

Prilikom upisa u Školu, preporučamo roditeljima učenika da pokušaju SAMI pronaći mjesto stručne prakse za svoje dijete. Ukoliko roditelji pronađu radno mjesto na kojemu će dijete obavljati praksu, obavezno trebaju u Školu donijeti posjetnicu te ostale potrebne podatke (adresa, broj telefona, naziv obrta ili poduzeća, ime vlasnika itd.) o poslodavcu s kojim roditelj sklapa ugovor o naukovanju.

Napomena:

 • prethodno navedeno se ne odnosi na učenike:
 • pomoćne galanteriste koji obavljaju praksu u Školi za modu i dizajn
 • strojarskih zanimanja koji obavljaju praksu u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Sv. Duh (u 1.razredu), dok u 2. i 3. razredu pronalaze praksu uz pomoć škole ili sami
 • učenike pomoćne cvjećare i pomoćne vrtlare koji odlaze na praksu na Agronomski fakultet
 • koje Škola odmah upućuje na stručnu praksu na raspoloživa mjesta u učeničke domove

Ukoliko roditelj nije u mogućnosti pronaći mjesto stručne prakse za svoje dijete, isto će učiniti Škola. Molimo roditelje da samostalno ne kupuju ugovore o naukovanju jer Škola izrađuje vlastite primjerke ugovora, koje će Vam dijete donijeti na potpis. Informacije o sklapanju ugovora o naukovanju dobit ćete na roditeljskom sastanku ili informacijama.

SANITARNE ISKAZNICE I PREGLEDI

Za zanimanje pomoćni konobar i pomoćni kuhar i slastičar sanitarne iskaznice je potrebno izraditi na početku školovanja. Ista vrijedi godinu dana, pa ju je potrebno svake na redne godine produljiti. Učenik sanitarnu iskaznicu treba donijeti razredniku na uvid, a potom istu odnijeti na radno mjesto prakse.

Upozoravamo roditelje da u slučajevima nevažeće ili neproduljene sanitarne iskaznice učenici neće moći prisustvovati stručnoj praksi, a izostanci im neće biti opravdani.

PRATITELJ UČENIKA NA STRUČNOJ PRAKSI

Svakom učeniku je iz redova nastavnika ili stručnih učitelja Škole dodijeljena osoba koja prati njihov napredak na praksi. Pratitelj najmanje jednom mjesečno obilazi učenika na praksi, a po potrebi i češće te redovito telefonski komunicira s radnim instruktorom.

Napredak učenika pratitelj bilježi u Mapu stručne prakse, koja sadrži:

 • osobne podatke učenika
 • podatke o radnom mjestu na kojem učenik obavlja praksu
 • brojčane i opisne ocjene pojedinih radnih operacija
 • opravdane i neopravdane izostanke

Svaki učenik je upoznat s osobom koja ga prati na praksi. Predlažemo roditeljima da se prilikom posjeta Školi upoznaju s istima kako bi im se mogli obratiti u slučaju potrebe.

PROMJENA RADNOG MJESTA PRAKSE

Roditelji koji želi promijeniti radno mjesto prakse trebaju podnijeti pismeni zahtjev za raskid ugovora s obrazloženjem u tajništvu Škole na propisanom obrascu. Promjena prakse će biti odobrena samo radi opravdanih razloga, a nakon 1. travnja samo u iznimnim okolnostima.

Napominjemo kako roditelj može podnijeti zahtjev za promjenom mjesta prakse najviše dva puta tijekom cjelokupnog školovanja.

DUŽNOSTI RODITELJA I UČENIKA TIJEKOM STRUČNE PRAKSE

Dužnosti roditelja su:

 • nabaviti radno odijelo za učenika prije uključivanja na praksu
 • na vrijeme ishoditi sanitarne iskaznicu i istu produljiti
 • po potrebi telefonski kontaktirati ili otići u radionice gdje učenici pohađaju praksu
 • javljati na vrijeme razloge izostajanja s prakse svoga djeteta i donositi ispričnice u roku 2 dana od dana prestanka bolesti ili drugog opravdanog razloga

MOLIMO RODITELJE DA BUDU SVJESNI SITUACIJE UZROKOVANE COVID-19 TE DA PRATE DALJNJE OBAVIJESTI O EVENTUALNIM PROMJENAMA NA WEB STRANICI ŠKOLE.

Dužnosti učenika :

 • položiti test zaštite na radu prije uključivanja na praksu
 • obaviti pregled za sanitarnu iskaznicu i istu produljiti
 • redovito pohađati stručnu praksu i javljati razloge izostajanja s iste
 • ispričavati izostanke sa stručne prakse liječničkom ispričnicom u roku od 2 dana od dana prestanka bolesti ili drugog opravdanog razloga