Jedina smo srednja škola u kojoj se provodi program produženog stručnog postupka (PSP).  To je dodatni program u koji se mogu uključiti svi učenici koji žele, a odvija se prije ili poslije redovite nastave u trajanju od 18 sati tjedno. PSP se sastoji od:

  • pomoći u učenju: 12 sati tjedno
  • edukacijsko-rehabilitacijskih programa: 2 sata
  • strukturiranih slobodnih aktivnosti: 2 sata
  • kreativnih radionica: 1 sat
  • izvannastavnih aktivnosti: 1 sat

Učenicima je osigurana svakodnevna stručna pomoć u prevladavanju obrazovnih teškoća što u konačnici utječe na njihovu veću uspješnost pri svladavanju nastavnih sadržaja. Program PSP-a je usmjeren na jačanje jakih strana, podizanje samopouzdanja, kao i stjecanje emocionalnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija što sve doprinosi poboljšanju kvalitete života.

PSP je idealan za sve učenike koji imaju želju ili potrebu uz pomoć i podršku nastavnika napisati svoje domaće zadaće i ponavljati nastavno gradivo kao pripremu za ispite znanja. Također, PSP se preporučuje učenicima koji vole u ugodnoj atmosferi svoje slobodno vrijeme provoditi na konstruktivan, poučan i zabavan način – sudjelovanjem u nizu aktivnosti kao što su: izrada raznih ukrasnih i uporabnih predmeta, likovno i glazbeno izražavanje, osmišljavanje i izrada plakata, edukativne i terapijske aktivnosti, društvene i sportske igre te brojne druge aktivnosti po izboru učenika.

Učenici uključeni u PSP mogu koristiti usluge subvencionirane prehrane (užinu i ručak) što olakšava uključivanje učenika u navedeni program, a posebice za zaposlene roditelje ili učenike koji do Škole putuju iz veće udaljenosti.

Dojmovi učenika o PSP-u:

„Ja volim PSP zato što tu mogu pisati zadaću, puno toga naučiti, a usput se i zabaviti. Radimo plakate, gledamo TV, slušamo i pjevamo pjesme, a ponekad čak i pečemo palačinke. Za lijepog vremena idemo u obližnji parkić ili šećemo unutar školskog dvorišta. Kaširamo kuglice i jaja, izrađujemo svakakve ukrase, a usput se družimo i razgovaramo o svakodnevnim temama. Kod nas vam je uvijek živo i veselo!“

Katarina

“Ja sam naučila na PSP-u pisati zadaće, raditi pisanice od stiropora i nakit. To me jako opušta. Volim kada nešto napravim za sebe I svoju mamu. Mama je jako ponosna kad joj napravim takav nakit.  Kada dođem u PSP jako volim napisati zadaće jer kasnije imam vremena za sebe. Ponesem bilježnicu za crtanje i crtam ili pišem nekakve bilješke. Kada završimo s PSP-om idemo van prije odlaska doma.”

Viktorija

2.7. (1)
2.7. (2)
2.7. (3)
2.7. (4)