Učenicima s teškoćama u razvoju ovakav oblik savjetodavnog rada je izrazito koristan jer kroz njega dobivaju podršku, osnaživanje i razumijevanje te pomoć u rješavanju svojih problema. Cilj savjetovanja je pružanje individualne savjetodavne pomoći učenicima koji iskazuju poteškoće u učenju i ponašanju te imaju određene teškoće u emocionalnom i socijalnom funkcioniranju naročito u ovoj novonastaloj situaciji pandemije kada se suočavaju s brojnim izazovima. Savjetodavni rad se odvija u prostoru škole i on line što ovisi o modelu polaženja škole.