SAT TRAJANJE
1. 8.00 – 8.40
2. 8.45 – 9.25  ODMOR U TRAJANJU 10 MINUTA
3. 9.35 – 10.15  ODMOR U TRAJANJU 10 MINUTA
4. 10.25 – 11.05
5. 11.10 – 11.50
6. 11.55 – 12.35
        PAUZA ZA DEZINFEKCIJU DO 13 SATI
7. 13.00 – 13.40
1. 13.45 – 14.25
2. 14.30 – 15.10 ODMOR U TRAJANJU 10 MINUTA
3. 15.20 – 16.00 ODMOR U TRAJANJU 10 MINUTA
4. 16.10 – 16.50
5. 16.55 – 17.35
6. 17.40 – 18.20