Čitajući i istražujući otkrivamo nove svijetove

u kojima je jedina granica čovjekova mašta!

KNJIŽNIČARKA:

Željka Vidović, prof. i dipl.bibl.