_

IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBE I UVJERENJA O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU

www.ss-czoio.hr