LOGOPEDSKA TERAPIJA 

Logopedska terapija je rehabilitacijski program koji se najdulje u kontinuitetu provodi u našoj školi. Vrlo blizu pola stoljeća  učenicima naše škole pruža se pomoć u poboljšanju komunikacije kao i savladavanju vještina čitanja, pisanja i računanja. Danas je sve  veći broj učenika sa specifičnim jezičnim teškoćama i poremećajem u komunikaciji. Kod  velikog broja učenika prisutni su poremećaji artikulacije, ritma i tempa govora, oralna površnost, kao i  siromašan rječnik, agramatičnost u govoru, otežana verbalizacija ideja. Logopedskom terapijom pokušava se  otkloniti ili smanjiti navedene teškoće i pomoći učenicima u boljem i bržem savladavanju školskog gradiva.

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija je zdravstveni program koji u doslovnom prijevodu znači liječenje pokretom tj. osnovno sredstvo djelovanja jest pokret. S obzirom na zdravstveni problem to podrazumijeva različite modalitete rada, te doziranje intenziteta vježbanja ovisno o pojedincu i njegovom stanju. Osnovni cilj kineziterapije je postizanje optimalne rehabilitacije poslije bolesti ili oštećenja do takvog stanja koje omogućuje što prirodniji način života i poboljšanje funkcioniranja dijela organizma ili organizma u cijelosti.

MUZIKOTERAPIJA

Muzikoterapija se provodi u skupinama polaznika radnog osposobljavanja te u sklopu produženog stručnog postupka (PSP). Kroz muzičke igre, pokret i ples mladi uključuju i razvijaju gotovo sva osjetila. Obogaćuju svoje emocionalne doživljaje, razvijaju nove motoričke vještine te unapređuju već postojeće. Stječu pojam o vlastitom tijelu i okolini, o odnosima u prostoru i vremenu. Kroz muzičke igre uče nove pojmove te proširuju svoje perceptivne i kognitivne sposobnosti. Razvija se receptivni i ekspresivni govor, samopouzdanje, samoinicijativa i samoizražavanje. Muzikoterapija ima iznimno važnu ulogu u radu s mladima, budući da se kroz zabavne i kreativne muzičke aktivnosti uspješno postižu ne-muzički, rehabilitacijski ciljevi.

„Ovdje je bolje nego u discu!“  Dominik, RO

Slika muzikoterapija
Slika muzikoterapija1
Slika muzikoterapija2

PROGRAM “PLAY ATTENTION” 

Program “Play attention” provodi se u našoj školi već dvije školske godine, a u radu s učenicima postižemo zapažene rezultate. Ovaj se program  trenutno provodi samo u nekoliko osnovnih škola, dok u srednje škole za sada nije uveden. Našu je školu u ovom projektu podržala RTL televizija putem udruge „RTL pomaže djeci“. Program “Play attention” inovativan je sustav učenja koji pomoću posebno razvijenih računalnih alata pomaže učenicima s teškoćama pažnje i koncentracije (ADHD), autizmom i ostalim poremećajima autističnog spektra. Na taj način učenicima olakšava ispunjavanje svakodnevnih zadataka i  pomaže im zadržati motivaciju pri obavljanju zadataka koje inače izbjegavaju i ne vole.

„Polazim terapiju već dvije godine i ona mi jako pomaže. Na terapiji mi je lijepo, opustim se. Iza terapije se osjećam bolje jer nisam više napeta kao prije. U učeničkom domu gdje sam smještena za vrijeme školovanja su primijetili kako mi play attention pomaže u životu. Ponašanje mi se jako popravilo i više se ne svađam često kao prije. Na terapiju namjeravam ići i dalje.“

Učenica – polaznica terapije

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE

Senzorna integracija je neurobiološka aktivnost unutar našeg tijela kojom živčani sustav obrađuje informacije primljene putem svih osjetila.  To je proces koji organizira osjete iz okoline i tijela i omogućuje da na njih možemo odgovoriti nekom aktivnošću. Kod većine ljudi senzorna integracija događa se bez svjesnog razmišljanja ili uloženog truda. Uspješna senzorna obrada važna je za mnoge svakodnevne funkcije, kao što su sposobnost učenja, pažnje,  vještine grube i fine motorike, osjećaj kretanja, ravnotežu, motoričko planiranje, vještinu govora i jezika, emocionalnu regulaciju, samopoštovanje. Poremećaj senzorne integracije javlja se kada su mozak i živčani sustav u nemogućnosti adekvatno integrirati osjetne informacije te tako dolazi do poteškoća u percepciji, ponašanju i učenju. Većina djece s teškoćama u razvoju ima teškoće senzorne integracije i potrebno im je dodatno poticanje. Poteškoće senzorne integracije dovode do raznih poteškoća u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju. Stoga se u našoj školi u ugodnom okruženju, bojama, strunjačama, ljuljačkama i senzornom opremom obogaćenom prostoru senzorne sobe provode aktivnosti senzorne integracije. Ondje učenici individualno, u paru ili skupno dolaze i početno se upoznaju s prostorom senzorne sobe i mnogobrojnim senzornim efektima koje soba posjeduje (vodenom tubom, zvjezdanim nebom, projekcijama, zidnim panelom) kao i različitom opremom koja im pruža poticaje za istraživanje i učenje. U prostoru senzorne sobe u individualnom ili skupnom radu se učenici uz osjećaj sigurnosti umiruju, ljuljaju, kreću, plešu, odmaraju, uče kroz igru. Kroz mnogobrojne aktivnosti kod učenika se potiče kreativnost, pospješuje koncentracija, unaprjeđuju se komunikacijske vještine, poboljšava samokontrola što dovodi do veće uspješnosti u nastavi, na stručnoj praksi i svim aktivnostima svakodnevnog života.

06
05
04
03
02
01