Dana 1. i 2. prosinca 2017. u Zagrebu u organizaciji Udruge Buđenje organizirana je  prva međunarodnu konferenciju o ADHD-u  „Od stigme do uspjeha“ na kojoj su sudjelovali brojni predavači svjetskog ugleda. Na skupu je u svojstvu predavača sudjelovala ravnateljica Đana Baftiri kao pozvani predavač s temom „Partnerstvo roditelja i škole-jesmo li dovoljno učinkoviti u prevenciji ranog napuštanja škole učenika s ADHD-om“

Komentari su isključeni