Dana 7. srpnja 2017. u Zagrebu  (Tribine grada Zagreba) održan je stručni skup s temom Izazovi školovanja učenika s poremećajima u ponašanju u posebnim razrednim odjelima. Skup je inicirala i vodila viša stručna savjetnica gđa Alma Rovis-Brandić (AZOO) kojoj ovom prilikom zahvaljujemo na poticanju rasprave o ovoj važnoj temi.

Na skupu je u svojstvu predavača sudjelovala i ravnateljica naše škole Đana Baftiri s temom: „Izazovi školovanja učenika s poremećajima u ponašanju u srednjoj školi“ te iznijela jedinstven primjer dobre prakse sustavne brige i podrške učenicima s teškoćama u razvoju koji se u provode u ovoj školi.

Komentari su isključeni