Ravnateljica škole mr.sc. Đana Baftiri i Maja Postoglu, prof.soc.pedagog sudjelovale su na Državnom skupu „Preventivna strategija kao snaga škole, I. Modul“ 12. svibnja 2021. gdje su održale dva izlaganja „Osnaživanje učenika s teškoćama u razvoju primjenom afirmativnog pristupa u radu“ (Đana Baftiri) i „Projekt ‘’I will survive!’’ u službi prevencije stradavanja“ (Maja Postoglu).

1
2

Komentari su isključeni