Poštovani roditelji budućih učenika!

Sretni smo što vam ovim putem možemo predstaviti našu školu.

Riječ je o jedinstvenoj srednjoškolskoj ustanovi u Hrvatskoj u kojoj se odgajaju i obrazuju učenici s teškoćama u razvoju do navršene 21. godine života. U školi se provode strukovni programi za stjecanje niže stručne spreme (13 programa) i posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života do navršene 21. godine života. Misijom i vizijom škole maksimalno se naglašava razvijanje i jačanje jakih strana, kreativnih potencijala i ostalih sposobnosti učenika.

Osnivač naše škole je Grad Zagreb što smatramo najznačajnijom prednošću za naše učenike u smislu financiranja pojedinih usluga. Učenici mogu koristiti uslugu subvencionirane prehrane, a za one učenike koji zahtijevaju dodatne oblike potpore, može se odobriti i pomoćnik u nastavi. Za roditelje koji svakodnevno odvode i dovode svoju djecu u Školu ili na praksu, osigurano je financiranje povećanih troškova prijevoza za učenike s teškoćama u srednjoškolskim programima.

Osim navedenih materijalnih preduvjeta koji olakšavaju daljnje školovanje našim učenicima u srednjoj školi, ističemo i neke programske specifičnosti naše ustanove. Jedina smo srednja škola u kojoj se provodi program produženog stručnog postupka (PSP). To je program u koji se mogu uključiti svi učenici koji žele, a odvija se prije ili poslije redovite nastave u trajanju od 18 sati tjedno, a sastoji se od:

 • pomoći u učenju
 • edukacijsko-rehabilitacijskih programa
 • strukturiranih slobodnih aktivnosti
 • kreativnih radionica
 • izvannastavnih aktivnosti

Program PSP-a je usmjeren na jačanje jakih strana, podizanje samopouzdanja kao i stjecanje emocionalnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija što sve doprinosi poboljšanju kvalitete njihovog života.

Prednosti školovanja u našoj školi su brojne:

 • školovanje u malim razrednim odjelima,
 • individualiziran pristup učeniku usmjeren na potrebe učenika,
 • visoku i aktivnu uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti,
 • uključivanje učenika u produženi stručni postupak i rehabilitacijske programe,
 • uključivanje učenika u projekte s ciljem jačanja osobnog razvoja,
 • savjetodavni rad s učenicima i roditeljima
 • praćenje i pomoć u zapošljavanju  nakon završenog školovanja

Stručni tim Škole je odlično ekipiran. U Školi djeluju: pedagoginja, socijalna pedagoginja, logopedinja, knjižničarka i defektolog na poslovima praćenja tijeka socijalizacije i zapošljavanja. Pedagoška služba kvalitetno skrbi o napretku svakog djeteta te timski promišlja o načinu rješavanja određenih teškoća, kada se pojave.

Rad službe praćenja socijalizacije i zapošljavanja usmjeren je ka što boljoj pripremi i osposobljavanju bivših učenika za aktivno traženje zaposlenja i snalaženju u utrci za zaposlenjem na otvorenom tržištu rada. Služba osigurava i pomoć bivšim učenicima u ostvarivanju prava koja im prema zakonu pripadaju u vrijeme prije pronalaska posla. I u tome se ističemo kao jedina srednja škola u kojoj se podrška učenicima nastavlja i nakon završene srednje škole.

U Školi se njeguju različiti inovativni pristupi i fleksibilnost u radu, a poduzetništvo i održiv razvoj potiču se kroz brojne izvannastavne aktivnosti i program produženog stručnog postupka (PSP) te rad u učeničkoj zadruzi „DAR-MAR“ (daroviti i marljivi).

Učenička zadruga „DAR-MAR“ osnovana je s ciljem okupljanja što većeg broja darovitih i marljivih učenika. Radom u zadruzi učenici razvijaju sklonosti, interese, kreativnost, radne navike te stječu i primjenjuju znanja za ovladavanje proizvodnim procesom. Poseban naglasak stavljamo na  razvijanje i njegovanje svijesti o načinu održavanja prirodne ravnoteže kroz ekološko osvještavanje te različite načine recikliranja. Radom u zadruzi učenici stječu različita radna iskustva što ih najbolje priprema za uključivanje u svijet rada nakon završetka školovanja.

U radu provodimo čitav niz motivacijskih postupaka i tehnika s ciljem unapređivanja njihovog cjelokupnog razvoja. Trenutno se u Školi provode brojni projekti s ciljem jačanja osobnog razvoja: savjetovalište „Niste sami“, mentorska podrška, volonterske radionice, planinarenje, uključivanje u prodajne i donacijske izložbe, pohvaljivanje učenika „Naj pomagač“. Sportu pripada posebno mjesto. Učenici pod vodstvom nastavnika odlaze na sva državna i međunarodna natjecanja, što pridonosi  jačanju njihovih motoričkih sposobnosti i samopoštovanja. Naši učenici osvajaju brojne zlatne, srebrne i brončane medalje čime ih se nastoji afirmirati u društvo na najbolji mogući način.

Osim strukovnih programa u Školi se provodi i rad u odgojno-obrazovnim skupinama (do navršene 21. godine). Školovanje u navedenim programima nastavljaju učenici koji nisu uspjeli uspješno svladati zanimanje u kojem se osposobljavaju. Cilj rada u odgojno obrazovnim skupinama je postizanje što većeg stupnja samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života povezivanjem sa iskustvom učenika i realnim životnim situacijama. Stjecanjem  znanja,  životnih  i  radnih vještina polaznici se pripremaju za samostalan život i aktivno uključivanje u život zajednice.

Naša škola je sigurno i sretno mjesto. U njoj se njeguju i promiču brojne ljudske, životne i etičke vrijednosti. Učenike potičemo na pozitivan pristup životu i razvijanje brojnih znanja, vještina i navika koje će im olakšati snalaženje u budućem životu i svijetu rada.

Naši učenici vole dolaziti u školu jer im vraća osmijeh na lice, kao što nas određuje i sam logo škole.

Ravnateljica škole, Đana Baftiri