Marijini obroci

Marijini obroci međunarodni su pokret za uspostavljanje projekata prehrane u školama u zajednicama u kojima siromaštvo i glad sprečavaju djecu ... Detaljnije