Ravnateljica Škole Đana Baftiri  i prof. savjetnica Petra Međimorec Grgurić bile su predavačice na Županijskom stručnom vijeću edukacijskih rehabilitatora grada Zagreba i Zagrebačke županije koje se održalo 23.travnja 2018. u OŠ Nad lipom.

Sudjelovali smo na skupu s dvije prezentacije:

  1. Izazovi školovanja učenika s teškoćama u srednjoj školi 
  2. Školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima u srednjoškolskoj ustanovi

Komentari su isključeni