Tamara Berić Blažić, prof. mentor i Petra Međimorec Grgurić, prof. mentor sudjelovale su kao predavači na stručnom skupu „Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju“ u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Skup je održan 11. listopada 2016. u Centru za odgoj i obrazovanje u Rijeci. Teme održanih predavanja bile su : Preduvjeti uspješne inkluzije učenika s teškoćama u strukovne škole i Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada učenika s teškoćama u strukovnoj školi.

Komentari su isključeni