Dana 4. prosinca 2017. u Zagrebu je održan stručni skup s temom „Profesionalna suradnja i podrška djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom“ u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora. Na skupu su kao pozvani predavači sudjelovale prof. mentor Petra Međimorec Grgurić i ravnateljica Đana Baftiri s temom „Prevencija ranog napuštanja školovanja mladih s teškoćama u razvoju“.

Komentari su isključeni