Petra Međimorec Grgurić, prof. mentor održala je predavanje na temu Preduvjeti uspješne inkluzije učenika s teškoćama u strukovne škole na stručnom skupu voditelja/ica ŽSV-a I MŽSV-a u obrazovnom podsektoru Ekonomija i Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama za strukovne kvalifikacije  – svi sektori u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Skup je održan 24. listopada 2016. u Graditeljskoj tehničkoj školi u Zagrebu.

Komentari su isključeni