12. studenog 2020. godine održano je online Međužipanijsko stručno vijeće za nastavnike u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama za strukovne kvalifikacije u svim obrazovnim sektorima za Zagrebačku, Krapinsko-Zagorsku, Sisačko-Moslavačku, Varaždinsku, Koprivničko-Križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Međimursku županiju i Grad Zagreb. Tom prilikom dvije profesorice, stručne suradnice održale su predavanja:

1. Tamara Berić-Blažić, prof.def. mentor održala je predavanje pod nazivom ”Prikaz rada Službe praćenja procesa socijalizacije i pružanja podrške pri zapošljavanju osposobljenih učenika pri Srednjoj školi – CZOO, Zagreb”

2. Maja Postoglu, prof.soc.ped. mentor na edukaciji je predstavila projekt:  „Briga o gostu s posebnim potrebama“.

Evaluacija edukacije pokazala je visoku zainteresiranost nastavnika za ovu temu.

Komentari su isključeni