Ravnateljica Škole mr.sc Đana Baftiri i nastavnica Lejla Osmančević Katkić, prof.reh koautorice su radova prezentiranih na 9. međunarodnoj konferenciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održanoj 17.-19. svibnja 2017. u Zagrebu.

Sudjelovanje je obuhvaćalo četiri rada:

  • Osmančević Katkić L., Salaj, I., mr.sc. Baftiri Đ.: Diagnosis of ADHD Disorder-Perception of Parents -poster prezentacija
  • Osmančevič Katkić, L., Lang Morović,M., Kovačić , E.:Parenting Stress and a Sense of Competence in Mothers of Children with Disabilities – usmeno izlaganje
  • Osmančević Katkić ,L., Salaj, I., Kovačić, E.:Run, Forest, Run!-The Assessment of Inclusiveness of a Literary Work-poster prezentacija
  • Kovačić,E., Osmančević Katkić, L, Lang Morović, M.: Case Study: Multimodal Treatment of a Child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd)- poster prezentacija.

Komentari su isključeni