Nastavnici Škole aktivno su sudjelovali na 11. kongresu Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Varaždinu 28.-30. travnja 2016.

Na Kongresu smo sudjelovali s tri rada:​​​

  • mr.sc. Đana Baftiri: Oblici podrške mladima s nevidljivim teškoćama tijekom i nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja – plenarno predavanje​
  • mr.sc. Đana Baftiri, Lejla Osmančević Katkić: Usluge, podrška i očekivanja od odgojno-obrazovnog i zdravstvenog sustava-percepcija roditelja djece s ADHD poremećajem – poster prezentacija ​
  • Tamara Berić Blažić, Đana Baftiri, Davor Lukačević, Tea Martinić,  Sanja Prah: Afirmativni pano „I to smo mi“

Komentari su isključeni