Socijalna pedagoginja Maja Postoglu održala je predavanje na državnom stručnom skupu za socijalne pedagoge i voditelje županijskih stručnih vijeća za preventivne programe ”Iz socijalnopedagoške riznice” . Predavanje je bilo na temu primjera dobre prakse, pri čemu je predstavila afirmativni pano ”I to smo mi”. Stručni skup se održavao u Varaždinskim Toplicama od 12. do 14. rujna 2016. u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Komentari su isključeni