Nastavnica Škole Lejla Osmančević Katkić, prof.reh. koautorica je rada prezentiranog na Interdisciplinarnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem “Suvremena edukacijska i rehabilitacijska praksa u kontekstu znanstveno utemeljenih pristupa”.

Skup je održan u Zadru 27.-29.travnja 2017.godine u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.

Osmančević Katkić, L., Kovačić, E., Opačak, T.: Emancipatorno istraživanje-put do glasa osoba s intelektualnim teškoćama -usmeno izlaganje

Komentari su isključeni