Petra Međimorec Grgurić, prof.def.savjetnik održala je 24 – satnu edukaciju ( 23.-25.4. te 2.7.2019.) za nastavnike strukovnih predmeta u sklopu projekta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Naziv održanog modula je bio “Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama”.

Komentari su isključeni