PROJEKT „BRIGA O GOSTU S POSEBNIM POTREBAMA“

Projekt „Briga o gostu s posebnim potrebama“ financiran je sredstvima Ministarstva turizma u okviru javnog poziva „Promocije i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam“ šk.god. 2019/2020. Ovim projektom želimo potaknuti senzibilizaciju i edukaciju javnosti, ponajprije u okviru ugostiteljskog sektora spram gostiju s posebnim potrebama.

Cilj projekta je osmisliti priručnik i otvorene obrazovne sadržaje povezane s priručnikom, a koji bi pomogli ugostiteljima u pružanju adekvatne usluge gostima s različitim posebnim potrebama. Time će se postići da se tijekom korištenja ugostiteljske usluge gosti s posebnim potrebama osjećaju dobro, prihvaćeno i da im osoblje pristupa bez straha, zadrške i educirano.

Naša škola je nositelj ovog projekta, a partneri su:

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Kušlanova 59 a

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Zagreb, Nazorova 47

Elektrotehnička škola, Zagreb, Konavoska 2

Kao nastavak projekta nadamo se uvođenju izbornog strukovnog predmeta (modula) koji bi uključivao sadržaje iz ovog područja te uvođenju specijalizacije (na poslovima asistenta za osobe s posebnim potrebama) i daljnji razvoj standarda zanimanja za kvalifikaciju u kojem bi se odredile potrebne kompetencije koje bi radnici u restoranima i ostali radnici u turizmu trebali imati za suvereni rad i pristup osobama s posebnim potrebama.

Projekt traje od siječnja do prosinca 2020. godine.

CILJEVI PROJEKTA

  • Izrada priručnika ”Briga o gostu s posebnim potrebama” s posebnim naglaskom na senzibilizaciju, prilagodbu prostora, pristup gostima s različitim vrstama invaliditeta, bonton u postupanju s gostima s posebnim potrebama
  • Izrada otvorenih obrazovnih resursa povezanima sa sadržajima priručnika ”Briga o gostu s posebnim potrebama” (popratne video upute, slikovne upute, primjere iz prakse i sl.)
  • Senzibilizacija radnika u turizmu i ugostiteljstvu za potrebe gostiju s invaliditetom
  • Senzibilizacija učenika u turizmu i ugostiteljstvu za potrebe gostiju s invaliditetom
  • Jačanje kompetencija radnika u turizmu i ugostiteljstvu kao i učenika u tom sektoru za rad s gostima s posebnim potrebama
  • Podizanje kvalitete rada s gostima s posebnim potrebama
  • Postavljanje temelja za razvoj budućeg standarda zanimanja i kvalifikacija proširenog kompetencijama potrebnih za rad s gostima s posebnim potrebama
  • Postavljanje temelja za uvođenje izbornog modula u ugostiteljstvu koji bi uključivao usvajanje dodatnih kompetencija za rad s gostima s invaliditetom svih vrsta te posredno veću konkurentnost novih generacija učenika u sektoru turizma i ugostiteljstva
  • Promocija zanimanja iz sektora turizam i ugostiteljstvo u lokalnoj zajednici

PROJEKT PREDSTAVLJEN U RADIO EMISIJI NADOM NOŠENI NA RADIJSKOJ POSTAJI RADIO MARIJA

22. studenog 2020. na Radio Mariji emitirana je emisija o projektu Briga o gostu s posebnim potrebama u sklopu kojeg je napravljen Priručnik riga o gostu s invaliditetom kao i otvoreni obrazovni sadržaji. U emisiji su sudjelovali: mr. sc. Đana Baftiri, Maja Postoglu, Katarina Boršić, Marko Baković, Martin Frković i Toni Ganjto.

Komentari su isključeni