POHVALOM NASTAVNIČKOG VIJEĆA POHVALJENI SU:

 • 1.K – Tomić Patricija
 • 2.B – Vratarić Ivana
 • 2.C – Glasnović Mihaela
 • 2.G – Gollner Kristijan
 • 2.H – Furić Petar
 • 3. B – Pajur Ana Marija
 • 3. C – Kujundžić Erika
 • 3. D – Golub Melita i Škreblin Slavica
 • 3. F – Mužar Tomislav
 • 3. H – Kovačević Mihaela, Pavić Ilija, Petek Marija i Žeravica Nikolina

POHVALOM RAZREDNOG VIJEĆA POHVALJENI SU:

 • 1.A  – Santina Kejić
 • 1. C – Rizvani Vildana
 • 1. D – Rajčić Robert i Richter Iva
 • 1. E – Mašić Ešef, Mulavdić Matija i Šmajgl Martin
 • 1. F – Peretić Stjepan
 • 1. H – Leko Maja
 • 1. K – Gecan Neven
 • 1. M – Martinec Marina
 • 2. C – Bednjanec Jelena, Lončar Branko, Lužanec Klaudija, Mišljenović Dominik i Salopek Nina
 • 2. E – Geisler Gabrijel i Matunec Tomislav
 • 2. F – Šebrek Denis
 • 2. G – Mirenić Stjepan
 • 2. H – Premuž Ana-Marija i Vlajinić Valentina
 • 2. K – Jelenić Mihajel
 • 3. A – Abaz Matea, Hasanović Mihaela, Mavrić Dijana i Marinac Zvonimir
 • 3. B – Ratešić Marija, Rebrović Magdalena i Strabić Valentina
 • RO 1 – Banjedvorec Ivan, Grgečić Gabrijel, Jakovljević Iva, Slavulj Matej, Smolić David i Tokić Kristina
 • RO 2 – Bajza Kruno, Malkoč Marija, Mijatović Marinela i Varga Neven

POHVALOM RAZREDNIKA POHVALJENI SU:

 • 1. F – Franc Dario Mihael
 • 1.G – Gollner Dominik
 • 1.H – Kosmat Jumić Antonio
 • 1. L – Bajević Natalija i Matković Marija
 • 1. N – Ponjan Ivan i Šafarik Petar
 • 2. E – Pleško Josip
 • 2. F – Bušić Tomislav, Gruber Benjamin, Kos Patrik i Šimek Valentino
 • 2. G – Menalo Antonijo
 • 2. H – Alukić Paolo, Baćurin Filip i Berishaj Leonarda
 • 2. K – Omerović Saja
 • 3. E – Beriša Ajša, Karamatić Franjo i Perić Željko

ČESTITAMO!

Komentari su isključeni