“Više usrećuje davati nego primati!”

(prema Djela apostolska 20,35)

Ova divna misao nas je potaknula da i ove godine nagradimo učenike koji svoje vrijeme nesebično daruju drugima. Nagrade za najbolje pomagače u šk.g. 2016.-2017. dodjelila je ravnateljica na Danu škole sljedećim učenicima:

  • Mihaela Glasnović
  • Maja Leko
  • Marina Martinac
  • Marina Šarac
  • Karlo Repić
  • Denis Šebrek
  • Branko Preložnjak
  • Antonio Kosmat-Jumić
  • Antun Klaus-Kovačić

Komentari su isključeni