Kako bismo kvalitetnije diseminirali rezultate projekta i projekt u cjelini, tiskani su letci s osnvonim podacima o projektu. Isti će se dijeliti na diseminacijskim aktivnostima koje slijede.

Letak u formatu za ispis moguće je skinuti ovdje.

Komentari su isključeni